Trụ sở chính: Địa chỉ: số 717, tổ 1, khu 1, p. Hà khẩu, Hạ long, Quảng Ninh.

Sđt: 0972702666 – 0968452288

Email: dongtrunghathaovietcor@gmail.com

Website: www.dongtrunghathaovietcor.com